Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Social media het panacee voor alles? Gisteren heb ik voor de Hanze Business School gefungeerd als externe deskundige /examinator in afrondende interviews over hun onderzoekswerk, dat zij in scripties moesten indienen. Het ging in mijn geval om negen studenten uit het buitenland, die door een docent en mij werden bevraagd. Prima jongelui waren zij. De een toonde meer zelfzekerheid dan de ander, maar is dat niet altijd zo?

Negen is op zich niet zoveel, maar wat opviel was, dat in alle gevallen ongeacht de bedrijfssector, de werksituatie, de organisatiecultuur of het land,waarop de scriptie betrekking had, het communicatieadvies neerkwam op de inschakeling of verhoogde inzet van de social media. Hier en daar kwam nog een tweede of derde overdrachtsmiddel uit de bus, maar de social media sloegen de klok. Van docenten hoorde ik dat dit beeld overeenkomt met wat in andere studentengroepen naar voren komt.

Het viel mij des te meer op, omdat de casestudies door deze stage-onderzoekers verricht werden bij uiteenlopende organisaties, groot of klein, en in landen als China, Indonesië, Duitsland, Kenya en Philippijnen.

In de onderzochte organisaties werden veelal al andere, conventionele instrumentaria ingezet, maar als het ging om een verbetering van de contacten met klanten of andere targetgroepen kwam altijd inzet van social media om de hoek kijken. Een tweede categorie adviezen behelsde een verbetering van de persoonlijke contacten, maar daar kwam ook onmiddellijk achteraan, dat dit vaak moeizaam bleek, omdat het tijdrovend, kostbaar en veel individuele inzet vergde. Creatieve toepassingen van bestaande communicatiemiddelen vernam ik niet.

Ik kom die stormenderhand verworven kroonpositie van de social media ook veelvuldig tegen in Nederlandse artikelen in onze vakbladen of websites: SM als remedie voor alle communicatieproblemen of wensen.

Het leidt tot deze veronderstellingen mijnerzijds:

  1. Deze nieuwe mediavormen worden omarmd als manna. Zij hebben de klassieke of conventionele middelen en kanalen in één klap naar de tweede plaats verwezen. Cultuurverschillen bleken geen wezenlijke invloedsfactor. De wereld wordt uniform. Zelfs in economisch onderontwikkelde gebeiden, in dit geval een Philippijns eiland en Puerto Rico, stonden social media voor in de rij.
  2. Snelheid, distributieactieradius en moderne bereikbaarheid zijn doorgaans de kwantitatieve argumenten. Van grondig oordeel over de kwaliteit in relatie tot het onderwerp van de problematiek of de verbetering van de communicatiesituatie is veelal geen sprake. Social media hebben het imago van een gadget.
  3. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er een aantrekkelijkheidsrelatie is tussen het eigen gebruik en de persoonlijke verliefdheid en de voorkeur in geval van externe aanbeveling en adviezen. Hun wereld –die van de aankomende generatie- is de wereld. Er wordt minder vanuit de problematiek, de inhoud en de organisatiebehoefte zelf gedacht dan vanuit de eigen leefstijl. Het ruikt naar een communicatiemodel van ik tot ik. Wat werkt voor mij, moet ook voor anderen werken.
  4. Het gemak en de populariteit werken verslavend. Social media als een teveel aan suiker in de communicatiesector.
  5. Wat zich aftekent is de opkomst van Terra Distantia. Globalisering en technologie leiden samen tot meer contacten en wijdverbreide relatiemomenten maar gelijktijdig tot meer onpersoonlijke kennismakingen. Globalisering heeft zo ook een dimensie van desocialisering.
  6. Opmerkelijk was ook, dat sommige studenten over het gebruik van social media spraken terwijl hun advies was om Internet te benutten om gerichte marketing acties te ondernemen. Advertenties en promotie via krantenadvertenties of via Internet: Wat is daar social aan, was een vraag waarop geen weerwoord kwam.?
  7. Tot slot gold dat de relatie tussen content, doel en het medium bleef steken in eigenschappen van het medium zelf zonder duidelijk beeld van de beperkte impact van diepgaande boodschapseisen gegeven de vluchtigheid van de social media. Het duidde op oppervlakkige instrumentele kennis in plaats van beschouwingsvermogen aangaande inhoudelijke werkingen.

Interessante artikelen

‘Uit naam van IS, niet door IS’ kopte NRC over de Orlando-moorden. Ik ben het daar niet mee eens. IS is wel degelijk een belangrijke oorzaak als meest fanatieke verdediger van de fundamentalistische s


Er bestaan geen doelen en middelen

Dit lijkt een krankjorume stelling. Het is ook enigszins gechargeerd. Maar wie de uitleg leest, leert anders aan te kijken tegen de werkelijkheid. Er had namelijk o


Elke dreiging van wie dan ook waar ter wereld, die leidt tot een militaire escalatie moet te allen tijde worden vermeden. Zo zouden we het willen, maar zo gaat het maar al te vaak niet. Bij de huidige