Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vier vormen om te komen tot beleidsaanpak in organisaties.In onderstaand schema staan vier vormen van beleidsoverleg.I. De top van de organisatie overlegt met de staven c.q. specialisten op basis van de redenen tot een (herzien) beleid, de doelen en een positie-analyse wat het geheel van handelin gen moet gaan worden. (bovenste twee korte pijlen). Na vaststelling wordt het aan de lijn en de rest van de organisatie meegedeeld. (onderste pijl).II. De directie laat staven/specialisten en

Lees meer...

Misdaden begaan door asielzoekers worden in OM-rapporten weggemoffeld. Wat ook niet in alle openbaarheid wordt gemeld, is dat het in tientallen gevallen binnenvallers betreft die al zijn uitgewezen, omdat zij uit veilige landen komen. Het terugkeerbeleid faalt aan alle kanten en is een wassen neus. De veiligheid van Nederlanders staat dus niet hoog in het vaandel. Justitie, OM en regering falen. De politie werkt tevergeefs. We houden onterechte asielzoekers niet alleen niet tegen, we krijgen

Lees meer...

De moord op Derk Wiersum is en aanslag op de rechtsstaat en daarmee een aanval op Nederland. Dus dat rechtvaardigt de inzet van militairen. Speciale eenheden zouden opdracht moeten krijgen om wereldwijd acher die gezochte Taghi aan te gaan. Waar is het leger anders voor dan de verdediging van het land.; we willen toch geen politiestaat worden?Verder moet Amsterdam als hoofdstad worden worden ontheven van die functie. De stad is het niet waardig met al die moorden. Nederland staat voor een

Lees meer...

In de crisis van 2009 kwam het speculatieve handelen van banken tot volle uiting. Zij werden uiteindelijk gered door de burgers. Kortgeleden bleek ING weinig te doen aan de witwas-transacties van crimineel geld. Nu blijkt weer dat tientallen  banken en andere financiële instellingen fraude plegen met het terugvragen van dividendbelasting. Wat we al wisten is nu onweerlegbaar banken zijn er eerst en altijd om geld te verdienen. Hun dienstbaarheid kent geen morele grenzen.Zelden of nooit

Lees meer...

Als nietige eenpersoonsburger moet ik Trump op zijn blauwe ogen geloven dat Amerika goede redenen geeft om Iran onder druk te zetten met vliegdekschepen en bommenwerpers. Waarom nu juist , daarover geeft hij geen informatie. Het doet denken aan de reden tot oorlog met Irak indertijd. Het vermeende bezit van chemische wapens.Je zou verwachten dat NATO-bondgenoten wel verifieerbare redenen zouden krijgen waarom dit dreigende oorlogsgeweld noodzakelijk is. Het vertrouwen is er na Irak immers

Lees meer...

Onder de kop ‘Overige’ vermeldde informatie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de zwaarste misdrijven van asielzoekers c.q. allochtonen, let wel voor zover zij verblijven in centra.Ik hanteer altijd vijf pilaren waaraan informatie moet voldoen wil het tot vertrouwenwekkende communicatie leiden. Dit zijn: tijdigheid, begrijpelijkheid, feitelijkheid, verfifieerbaarheid en waarachtigheid.De lijst en bekendmaking van wandaden door staatssecretaris Harbers voldoet hieraan niet

Lees meer...

Subcategorieën