Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ziektes kennen vele vormen. Gezondheid maar één
Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
De Srebrenica-affaire bezorgt Nederland nog steeds veel napijn. Om te beginnen werd Nederland op een onmogelijke vredesmissie gestuurd. Dutchbat was slecht uitgerust en maakte allesbehalve deel uit van een grootschalige VN-macht die wel even met krscht en macht orde op zaken kwam stellen. De huidige (demissionaire) minister van Defensie heeft dat met zoveel worden toegegeven: de opdracht was in aantallen militairen, in materiële uitrusting en in VN-ruggensteun onvolkomen en hierdoor

Lees meer...

 Met temperaturen rond 30 º Celsius hier en tot ruim boven de 40 in Spanje en Portugal beleven wij een hittegolf in Europa. Die hadden we vroeger ook. De discussie rond klimaatopwarming maakt dat we ons afvragen of hiermee ook een verband bestaat. Zo werkt ons brein. Het is prikkelend te bedenken, dat we een halve eeuw geleden hier eigenlijk nog geen notie van hadden. De meningen zijn zwaar verdeeld. Veel deskundige wetenschappers zijn het eens dat de historische weergegevens wijzen op

Lees meer...

Het motorblok verloor zijn derde kans op een vierde klep. Er is nog een reserveklep van het merk CU en dan zijn de opties uitgeput. Tenzij de PvdA in een stuip schiet en uit regereerlust en samenlevingsbelang als nog aanschuift.Liberalisme samen met christelijkheid en rationalisme gaan dan samen met afgebladderde vormen van socialisme. Probleem is dat dit liberalisme onderdeel is van kapitalisme. In de katholieke kerk vindt dit nog wel enig onthaal, in de christelijke gemeenschap veel

Lees meer...

De toenadering tussen Groen Links en het motorblok (VVD, CDA en D’66) is afgeketst op het onderwerp immigratie. De drie laatstgenoemde partijen bepleiten een oplossing in de regio in de trant van de afspraak met Turkije. Liefst regionale opvang met flinke geldsteun vanuit de EU. En verder de landen van herkomst fatsoenllijk opbouwen. In straattaal: afkopen die opvang. Doorstroming leidt hier tot teveel problemen. Voor een deel zijn deze praktisch (huizen, werk en kosten), voor een ander deel

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?